Der er 5 overordnede fagområder ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Inden for hvert fagområde findes der et antal enheder. Disse enheder er dels enheder bemandet af færdiguddannet personel, dels hvor personellet er kortere eller længere i deres uddannelsesforløb.

(Du kan læse mere om enhederne ved at klikke på billederne).

Faggruppe Brand Faggruppe Redning Faggruppe Logistik

Åben for tilgang

Åben for tilgang

Åben for tilgang

Faggruppe CBRN

Åben for tilgang

Enhed katastrofemedicin

Åben for tilgang

Stabs enhed

Åben for tilgang

Enhed redningshund

Få ledige pladser